Regulamin

Regulamin dotyczy wszystkich zamówień na trawniki, oferowanych przez naszą firmę.

Postanowienia ogólne:

Płatność:

Dostawa produktu i opakowanie: