Regulamin

Regulamin dotyczy wszystkich zamówień na trawniki, oferowanych przez naszą firmę.

Postanowienia ogólne:
 1. Wycenę dokonujemy po kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail. Oferta wyceny jest ważna przez okres 7 dni. Kontakt: 885 989 797
 2. Zamówienia można składać drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail. 
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 4. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru.
 5.  W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta, Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 6. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części.
 7. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

Płatność:
 1. W celu zapytania ofertowego Klient powinien wypełnić formularz cenowy na stronie internetowej.
 2. Istnieje możliwość płatności przelewem lub przy dostawie/odbiorze trawy, w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt.
 3. Trawa nie podlega zwrotom. Dostawę należy dokładnie sprawdzić przed podpisaniem protokołu odbioru.
 4. Zaliczkę należy przesłać na konto: Millenium Bank 91 1160 2202 0000 0001 1173 3563            w tytule przelewu należy wpisać: „Trawa premium + adres dostawy”.  

Dostawa produktu i opakowanie:
 1. Transport zamówionego trawnika odbywa się na koszt i ryzyko kupującego.
 2. Produkt zostanie dostarczony na wskazany przez Kupującego adres.